Wat gebeurt er precies in Marrakech en wat in New York?

op de beraadslaging van marrakech zal de kopij van het vn-migratiepact, goedgekeurd op 13 juli, formeel geworden bekrachtigd. Gestemd over het pact wordt er niét. Toch zal in marrakech uit de aanwezige delegaties blijken hoeveel gewicht het migratiepact krijgt. Hoeveel delegaties er zijn, en of er presidenten en premiers geworden afgevaardigd, dan wel ministers, staatssecretarissen of diplomaten, betekent voor het pact een aardkorst van verschil. Regeringen die touwtrekken met het migratiepact, kiezen er dan ook voor om niet naar marrakech te gaan, of om een delegatie te sturen met een lager profiel. Daarmee gebruiken ze afstand van de plechtige afkondiging van het migratiepact, behalve daarom noodzakelijk te gaan dwarsliggen. Marrakech officiële naam : de intergouvernementele beraadslaging om het vn-migratiepact aan te nemen. Tijd : marrakech, marokko dagtekening : 10 en 11 december deelnemers : regeringsleiders en delegaties uit landen die het pact steunen en er in fundament in new york voor zou stemmen. Geen humeur : maar toch zou in marrakech de koppen geworden geteld en het prestige van de aanwezige delegaties geworden getaxeerd : hebben landen hun staatshoofd gestuurd, hun regeringsleider of belangrijke ministers? voor het gastland marokko, dat sterk op de top van 10 en 11 december had aangestuurd, zou het een blamage zijn als te veel landen hun vertegenwoordiging zouden afzeggen of inkrimpen. Ook voor het pact zelf fabriceren het een aardkorst van verschil of er presidenten en premiers aanwezig zijn, dan wel ministers, staatssecretarissen of diplomaten. New york een week na de ceremoniële ondertekening in marrakech wordt de kopij van het migratiepact voorgelegd aan de algemene samenkomst van de verenigde naties. Hier zou de vn-lidstaten écht timbre willen bekennen. De kopij wordt vastgelegd in een resolutie van de algemene vergadering. Over die resolutie wordt formeel gestemd. Zo’n resolutie van de algemene samenkomst is niet bindend, in verklarend tot een resolutie van de vn-veiligheidsraad. ( lees voort bij de foto ) voor een toestemming volstaat een gewone meerderheid van de lidstaten die hun stem uitbrengen. Onthoudingen seconde daarvoor niet mee. Het hoeft niet tot een echte humeur te komen als de president van de av vaststelt dat er een consensus is, maar iedere lidstaat kan een humeur aanvragen. Gestemd wordt er normaal gezien door de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten bij de vn. Ministers of regeringsleiders zijn normaal gezien niet bij de humeur aanwezig, al kunnen zij er bij een belangrijke humeur wel voor kiezen om op de zitmeubel van hun land tijd te nemen. Wat belgië ook doet, het eindopbrengst van de humeur ligt nu al vast. Het migratiepact zal een meerderheid halen en geworden vastgelegd in een resolutie van de algemene samenkomst van de vn. Als zodanig zal het een vorm van “ soft law ” worden. Officiële naam : algemene samenkomst van de verenigde naties tijd : new york, verenigde staten dagtekening : 19 december deelnemers : alle wereldlanden die officieel lid zijn van de vn. Dat is bijvoorbeeld niet geval voor noord-korea. Humeur : de humeur in new york was authentiek gepland voor januari, maar dat is nu 19 december geworden. De vn wil immers het daadkracht van marrakech niet permitteren verloren gaan en wil vermijding dat de discussie nog weken blijft aanslepen. Formeel zal er geworden gestemd over een resolutie waarin het pact bekrachtigd wordt. Landen kunnen voor of anti stemmen. Abstinentie is ook een optie. Voor twijfelende landen, of voor regeringen die inwendig overhoop lig over de issue, is abstinentie in theorie een aanvaardbare ontsnappingsroute. De echte formele test voor het pact is dus niet marrakech, maar new york.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.