VUB-rector Caroline Pauwels stelt zich opnieuw kandidaat

onder de nieuwjaarszitting van de vrije universiteit stad kondigde huidig hoofd caroline pauwels aan dat ze zich opnieuw kandidaat stelt voor een volgnummer termijn als rector. Haar termijn loopt nu tot het einde van dit academiejaar 2019-2020. ” een rectoraat staat op steeds op de onderbouwsels van de vorige en kan ook enig gelukt als een hele gemeenschap er tezamen – al dan niet met verscheidene visies – voor wil gaan. Mijn eerste termijn was heel hard naar buiten gericht en we traden heel geslaagd met ons research en opleiding naar buiten. Inwendig wil ik mijn volgnummer termijn op dezelfde wijze onze gemeenschap radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal naar voren opleveren, met een vereenvoudigde administratie en verstevigd leiderschap. ” ” ten volgnummer wil ik de vub als onderzoeksuniversiteit in the picture zetten. We moet ons als onderzoeksuniversiteit etaleren met de sustainable development goals in het achterhoofd. ” ” ten derde is europa nou een nieuwe league van universiteiten aan het creëren en wij verlangen hiervan deel uitmaken. We zijn een europese universiteit – we zitten in het eutopia-netwerk. We verlangen met deze internationalisering ons opleiding scherper pretenderen ; onderzoeksgedreven opleiding, waarbij wij onze jongeren verlangen motiveren om onderzoekend en lerend in het leven te staan. Wij verlangen tot de league horen en zijn klaar voor de 21 ste eeuw. ” de officiële procedure van kandidaatstelling voor de rectorverkiezingen lanceren midden januari. Men kan zich tot en met 29 schrikkelmaand kandidaat stellen. De verkiezingen menen tijd in april. Het lastgeving van hoofd lanceren aan het start van het academiejaar, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. De hoofd wordt verkozen tijdens de gebruikelijk hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds on-line zijn aan de vrije universiteit brussel. Zowel het universitair personeel, het administratief-technisch personeel en de studenten toestemmen hun stem uitbrengen. Ook het ziekenhuispersoneel van uz stad kan stemmen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.