Premier Michel: Francken “had waarschijnlijk ontslag moeten nemen” als N-VA nog in regering zat

minister-president charles michel ( mr ) noemt de feiten in het rapport van minister van migratie maggie de block ( open vld ) over de humanitaire visa “ernstig en choquerend”. Toenmalig ambtenaar voor toevluchthaven en migratie theo francken ( n-va ) had volgens michel vermoedelijk ontslag willen consumeren, als de n-va in maand niet al zelf uit de kabinetkast was gestapt, zei de minister-president vanmiddag in de kamer. Advertentie analyse hoe theo francken steeds slordiger werd ” de feiten die we gisteren in de commissie bezitten gekregen, zijn exclusief ernstige feiten. Ik ben gechoqueerd door de info die we gehoord hebben”, zei michel. “het was mogelijk een vorm van geluk voor een ambtenaar, die met deze feiten vermoedelijk buiten een kabinetkast in lopende spullen ontslag had willen nemen. ”de block stelde gisteren in de bevoegde kamercommissie de effecten voor van een onderzoek dat ze heeft toestaan voeren naar de verlening van de humanitaire visa gedurende haar predikant francken. De block sprak over “een opbouw dat gedoemd was om tot problemen te leiden”. Het onderzoek kwam er na de verdenkingen van fraude door tussenpersoon melikan kucam, gemeenteraadslid voor n-va in mechelen. “het is verstaanbaar dat het opbouw is ontspoord en dat de misbruiken die aan het licht zijn gekomen daarvan een onvermijdelijk gevolg zijn”, aldus de block nog. “er is veel onduidelijkheid over de gehanteerde criteria en de manier waarop de personen geselecteerd werden. Daardoor werd de groepsactiviteit kwetsbaar en verhoogde die het risico op misbruik. ” voor de minister is het conventie van deze groepsactiviteit “niet voor heruitzending vatbaar”. “tussenpersonen die geen screening ondergaan, die lijsten toestemmen bevlekken op het regering van wie men een verblijfsvergunning krijgt, buiten dat er een voorafgaandelijk onderzoek gebeurt door de services, dat is vragen om problemen. Als je weet dat zo’n verblijfsvergunning in voorschrijven landen meer kastelein is dan de lotto overwinnen, is dat opbouw volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden. ” de crem vraagt controle syriërs minister van binnenlandse spullen pieter de crem ( cd & amp ; v ) zal een controle vragen van de syriërs die gedurende francken een menselijk verblijfsvergunning kregen. De federale politie zal ook een snelle screening doorvoeren van de organisme die betrokken zou zijn geweest bij misdaden van het lijnen van de syrische voorzitter bashar al-assad. Volgens de trant waarbij tussenpersonen met namenlijsten werkten, kregen 1. 502 mensen een menselijk visum. Uit het onderzoek van de administratie bleek dat er 1. 150 daarvan toevluchthaven bezitten aangevraagd. Het meerendeel heeft dat ook gekregen of hun file is in onderzoek. 121 personen kregen hun verblijfsvergunning, maar van hen is niet geweten waar ze zijn. Bij de mensen die via kucam een verblijfsvergunning kregen heeft minder dan de tweede internationale bescherming gekregen. Terwijl gaat het novelle dat één organisme betrokken zou zijn geweest bij misdaden van het regime-assad. De crem bevestigde dat de federale politie nimmermeer heeft gevraagd een controle door te voeren in het kader van die humanitaire visa. Hij heeft minister de block alvast gevraagd de schilderijlijst met meer dan 1. 000 namen door te uitlijnen, in de eerste ruimte de 121 die geen toevluchthaven bezitten aangevraagd. Zijn services bezitten de engageren vreemdelingenzaken ook gevraagd naar de image van de mogelijke misdadiger om een snelle screening door te voeren. Hendrik vuye ( vuye & amp ; wouters ) vroeg zich af of deze cijfers ooit aan het licht zouden zijn gekomen mocht de kabinetkast niet zijn gevallen na het afreis van n-va. “er zijn te weinig checks-and-balances”, vond hij.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.