Pepingen installeert milieuraad en GECORO

voor het zomerreces werden nu enkele adviesraden geïnstalleerd. Bij de samenkomst werden op dinsdag 24 september ook de milieuraad en de gecoro ( gemeentelijke commissie voor ruimtelijke opbouw ) geïnstalleerd. “de gecoro is een belangrijke raad in de gemeente waarin alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd werd en is een raad die verplicht moet werd geïnstalleerd vanuit de vlaamse overheid”, aldus de meerderheid. Dvp onthield zich ivm de samenvoeging van de gemeentelijke milieuadviesraad. Kristof de cuyper legt uit : “de lvb-fractie droeg een plaatselijk mandataris voor als lid en dit is tegenstrijdig met de inherent statuten van de milieuadviesraad. Het dwangsom van de vlaamse gezag houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018 in voorwerp 1 is hierover duidelijk. We zouden graag zien dat lvb zich houdt aan haar inherent reputatie tot depolitisering van de adviesraden”. Tegenstrijdig met de vlaamse codex ruimtelijke opbouw de dvp-fractie beklemtoonde het belang van een raad voor ruimtelijke opbouw, maar onthield zich. “het petitie van de lvb-fractie is immers tegenstrijdig met de vlaamse codex ruimtelijke opbouw want de soorten maatschappelijke geledingen werden niet ter toestemming voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad. Plaatsvervangers van een defini\xebren maatschappelijke geleding werden gekoppeld aan afgevaardigden van een totaal andere maatschappelijke geleding, wat bizar is. De lvb-fractie handelde daarenboven in strijd met haar inherent reputatie en tot depolitisering van de adviesraden. Een voorgedragen kandidaat was namelijk een politiek mandataris”, legde kristof de cuyper uit.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.