“Op mijn eer en geweten: mijn verklaring is… “: over de zin en onzin van een volksjury in een terrorismeproces

de discussie over zin en onzin van assisen is bekend. Voorstanders menen het het summum van democratie : het volk spreekt recht. Tegenstanders menen het een loterij. Er wordt niet geoordeeld op fundament van gronden maar wel op fundament van sentimenten. Het komt jan-met-de-pet niet toe zich uit te spreken over zeer ernstige kneden van criminaliteit. Rechtspreken is de job van magistraten, zo zeggen de tegenstanders. Het omgekeerd is waar, repliceren de voorstanders. Heb vertrouwen in het ( gezondheidsbevorderend ) verstand van gewone mensen en je krijgt uitspraken die wellicht zelfs nog beter zijn dan van beroepsmagistraten want die lijden toch maar aan beroepsmisvorming. Dat zijn, ietwat karikaturaal verwoord, de twee extremen van het debat. Minister van justitie koen geens ( cd & amp ; v ) positioneerde zich ook in het debat. Met zijn tweede potpourriwet ( 2015 ) hervormde hij de assisenrechtspraak grondig. Geens vond de assisenprocedure overbodig duur en tijdrovend. Om die motief wou hij meer afdingen ‘correctionaliseren’ waardoor assisen veeleer uitzondering dan regel zou worden. Bijna alle misdaden konden voortaan berecht worden in gewone rechtbanken door beroepsrechters. Maar lang heeft die hervorming niet geduurd. Geens werd in december 2017 teruggefloten door het staatsrechtelijk hof. Het hof oordeelde dat de nieuwe schaderegeling in strijd was met de grondwet. In de praktijk zijn de assisenzaken dus achterspeler van even weggeweest. En zo komt het dat de twee verdachten van de aanslag op het joodse museum zich ook moet verantwoord voor twaalf ordinary people. Aanslag joods museum die twee verdachten, mehdi nemmouche en nacer bendrer, worden beschuldigd van een terroristische aanslag en dat is toch nog iets fundamenteel anders dan een passioneel drama. Terrorisme is ontegensprekelijk een zeer ernstige vorm van criminaliteit en er zijn ook effectief vier mensen vermoord. Maar is het hof van assisen de beste procedurevorm om lijnrecht te spreken in afdingen van terrorisme? groepsactie aanslag joods museum ” rondleiding door offer ”, “ half doof ” of “ skivakantie ” : excuses om niet in jury proces-nemmouche te moet zitten 13:04 de meeste processen tegemoet moslimextremisten in ons land werden de laatste decennia gevoerd voor ( gewone ) correctionele rechtbanken. Denk aan het groepsactie sharia4belgium ( antwerpen ) maar bv. Ook de zaak waarbij drie betrokken bij de feiten van verviers ( 15 januari 2015 ) door de correctionele tribunaal te brussel veroordeeld werden voor mededaderschap aan poging tot terroristische moorden. Er is een onderscheid tussen een misdrijf en een terroristisch misdrijf het is ook zo dat de terrorismewetgeving bovenal na de aanslagen van 9-11 ( world trade center– al qaida ) en 22-3 ( brussel ) sterk aankunnen is ( versta : verstrengd is ). Om te kunnen spreken over een terroristisch misdrijf moet er behalve het misdrijf op zich ook nog aangetoond worden dat het misdrijf weldoordacht gepleegd wordt met de bedoeling de populatie ernstige vrees aan te jagen of om een land of een internationale sociale groep ernstig te schaden. Er is dus een onderscheid tussen een misdrijf en een terroristisch misdrijf. Het terroristisch persoonlijkheid van een misdrijf kan beschouwd worden als een verzwarende omstandigheid. Maar de rechter of de volksrechter moet daarvan dan wel overtuigd worden. En dat is niet eeuwig het geval. In een zojuist juridisch vakarbeid ( contra-terrorisme, de gerechtelijke werkwijze van terrorisme in belgië, uitg. Larcier ) wordt verwezen naar een recente assisenzaak. In 2014 gedetineerde het hof van assisen rachid e. B. Tot 27 jaar opsluiting. De man had ( in 2012 ) kort voor het avondgebed brandgesticht in de sjiitische gebedshuis reda te anderlecht. De imam van de gebedshuis kwam hierbij om het leven. Volgens het publiek departement was er sprake van terrorisme maar de volksjury dacht er anders over. Volgens hen handelde de betrokkene niet als lone wolf op fundament van een specifieke extremistische ideologie, maar wel op aardkorst van een verstoordheid, veroorzaakt door het zien van vreselijke beelden van de geweldplegingen te homs ( syrië ) op de arabische verzender al-jazeera waarna hij een uitval wou plegen op de sjiitische gebedshuis om de dood van de broed van syrië te wreken. Niet louter een issue van schuld of onschuld het toont aan dat een volksjury zich niet louter moet uitspreken over schuld of onschuld maar ook moet oordelen over zeer moeilijke vraagstukken. Wanneer kan een actie door zijn aard of setting een land ernstig verwonden? wanneer wordt een misdrijf gepleegd vanuit een specifiek extremistisch gedachtegoed dan wel morele verontwaardiging. Beschut t. A. V. Mehdi nemmouche zijn er zeer ernstige indicaties dat de man opereerde in afvaardiging van i. S. Hij is de eerste teruggekeerde sytriëganger die, gestuurd vanuit het kalifaat, hier een aanslag pleegde. Terzijde, ook op het groepsactie sharia4belgium heeft de verweer van fouad belkacem getracht de kaart van het internationaal conflict te trekken. Niet het strafrecht is van toepassing, zo werd verwoord, wel het internationale humanitaire recht. Maar die gedachtengang maakte weinig indruk op de rechters. Wat is de impact op twaalf gewone mensen? maar behalve het technisch juridische is er nog een ander beslissend aspect. Wat is de impact van zo’n terrorismeproces op twaalf gewone mensen? als de herkenbaarheid van begeleidende politiemensen van de verdachten beschut wordt door hun cagoules, moet er dan ook geen dekking zijn van de aanzien van de juryleden? trouwens ook speurders in terrorismezaken zijn vragende partijtje om de pv’s die ze pennen niet met name te ondertekenen. De interpellatie is niet zo ver gezocht. In 1986 stonden in frankrijk een tal terroristen terecht van het extreem linkse action directe. Gedurende het assisenproces werden door de leden van action directe openlijk bedreigingen geuit ten prestige van de juryleden. De vreesaanjaging bleef niet buiten effect. ’s anderendaags bleven vijf juryleden weg. Het groepsactie werd straks weliswaar verdergezet maar belangrijker is de wetswijziging die erdoor geïnspireerd werd. Datzelfde jaar nog, in 1986, werd in frankrijk een aparte assisenprocedure ingevoerd voor terrorismezaken. Dit uitermate hof van assisen ( dat onderbeen zetelt in stad ) is niet samengesteld door mensen bepaald door het lot maar wel alleen door professionele magistraten. Zullen de twaalf gezworenen zich genoeg vrij en beschut tasten om te oordelen in eer en geweten? het weten en aloude debat over zin en onzin van assisen heeft er met dit gegeven wel een nieuwe overweging bij gekregen. Zullen de twaalf gezworenen zich genoeg vrij en beschut tasten om te oordelen in eer en geweten? vandaag waarden 200 kandidaat juryleden opgeroepen. De voorzitter zei voorafgaand dat ze werkelijk geen smaak hadden. ‘zetelen in een assisenjury is een burgerlijke plicht. ‘ er werden veel en diverse gronden opgeworpen om niet te zetelen maar angst voor represailles was daar niet bij. Dat is op zich hoopgevend.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.