Lennik investeert volgende jaren 27 miljoen euro

op de gemeente- en ocmw raad van lennik werd donderdagavond het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het bestuur voorziet de komende jaren voor 27 miljoen euro aan investeringen. Om met de deur in huis te vallen, de voornaamste ( +100. 000 euro ) geplande investeringen van het stadsbestuur op een rijtje : buitenschoolse opvang : herinrichting bestaande ibo eizeringen en gleuf 2 de locatie in sint-kwintens-lennik : 125. 000inrichting speelbos achter sporthal jo baetens : 150. 000 optimaliseren van de sportsite kfc lennik ( kunstgrasvelden, kantine, … ) : 1. 000. 000vernieuwen sportvloer, vechtsportmatten en mobiele tribunes sporthal jo baetens : 300. 000creëren van ontmoetingsplaatsen : 200. 000heraanleg schapenstraat ( studie en uitvoeren ) : 8. 762. 172 ( werken al bezig ) innovatie feestzaal jo baetens : 1. 507. 306 ( werken al bezig ) renovatie dependance dekenij : 522. 320uitbouw hogeschool peter benoit : 520. 000 ( extra zaal op huidige site ) bouw nieuwe loods technische engageren : 2. 250. 000 ( liefst op aangekochte akker in eizeringen bestemd voor kazerne ) beleggen in toeristisch fietsnetwerk en wandelweg toegankelijk voor rolstoel en wandelwagen : 190. 000opmaak rup’s ( rup eizeringen, open heelal, …. ) : 250. 000aanleg fietspad gustaaf van der steenstraat : 1. 650. 000energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen : 409. 017 ( zonnepanelen,. . . . ) studiekost ontkoppeling riolering hunsel, nellekenstraat, neerbuzingen, scheestraat : 464. 535asbestverwijdering : 180. 000dierenwelzijn : 102. 000 ( zoals uitrol van zwerfkattenplan ) strategische grondverwerving voor innerlijk en bos : 300. 000verledding van de openbare verzachting : 696. 428wagen- en machinepark : 439. 000versterken en uitbreiden van het huidige anpr- en camerabeleid : 370. 000onderhoud wegen : 2. 000. 000 participatie ” dit meerjarenplan is gebaseerd op het beleidsplan van het nieuwe bestuur, een inwonende en externe omgevingsanalyse en werd afgetoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de verenigde naties aangezien ook lennik haar steentje wil meehelpen aan een duurzame grond ”, aldus het bestuur. “ daarnaast werd ons beleidsplan zeer sterk gevoed door de meehelpen van de gemeenschap, verenigingen, … via het participatietraject ‘lennik aan zet’. Vanaf 20 juni 2019 werden alle lennikenaren uitgenodigd om op www. Lennikaanzet. Be hun idee of vraag in te helpen rond een aantal thema’s : dienstverlening, weersgesteldheid, mobiliteit, openbare heelal, ondernemen, veiligheid, vrije tijd wonen, zorg en onderwijs. Niet minder dan 287 voorslaan werden ingediend waarvan 85 % van de ideeën afhouden werd in het meerjarenplan. Een waar succes. Daarnaast werden er ook interviews afgenomen en werd er start september een toekomstdag georganiseerd. ” oppositie volgens n-va – lennik kwadraat kan het absoluut niet door de draagbeugel dat de meerderheid over participatie spreekt, alvast geen enkele raad voorafgaandelijk betrokken is bij de layout van dit meerjarenplan. Het oppositiekartel is ook van mening dat veel actiepunten op het eerste prospect wel mooi ogen, maar de beschrijving ervan vaak apart vaag is. Later meer. . .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.