CD&V steunt meerjarenplan Pepingen niet

bij de stadsbestuur van 17 maand 2019 legde het bestuur het tactisch meerjarenplan voor pepingen ter groepsactiviteit voor. De cd & amp ; v-fractie kon dit meerjarenplan niet mee instemmen overmits het slechts gedeeltelijk rekening houdt met de noden van de gemeente zoals die beschreven worden in de omgevingsanalyse en het profiel van de gemeente. Zie ook : meerjarenplan goedgekeurd “daarnaast blijkt uit het plan een krapte aan meningsuiting voor de toekomst. Het enige dat vorm levert aan die meningsuiting is het fietspadenplan dat cd & amp ; v bij het vorige bestuur ter autorisatie voorlegde. De verdere uitwerking hiervan juichen we natuurlijk toe. De plannen met het gemeentelijk patrimonium anderzijds zijn wazig en ver van standvastig. Het lvb-bestuur verandert herhaaldelijk van overtuiging en veegt opnieuw de door cd & amp ; v uitgewerkte plannen van leestafel buiten zelf een uitgewerkt alternatief voor te s”, dat aan de noden tegemoet komt”, zegt suzanne de cort namens de cd & amp ; v-fractie kinderopvang pinokkio “zo had cd & amp ; v eind 2018 een opbrengst uitgewerkt voor kinderopvang pinokkio dat urgent moet gehuisvest worden op een degelijke locatie die voldoen aan de wettelijke normen. Het nieuwe plan van lvb biedt hieraan geen opbrengst en het bestuur levert zelfs aan nu nog naar een opbrengst te moeten zoeken. Dat kan erg nog een ernstig beleid gezegd worden. “ houtzagerij “daarnaast zijn de plannen van cd & amp ; v om, met de balkon van de houtzagerij ongeacht het raadhuis, alle gemeentelijke kerkdiensten te centraliseren exclusief de bibliotheek, de enige plek om in een gemeente van onze schaal de dienstverlening te verbeteren. Alle kerkdiensten centraliseren in centrum pepingen zou niet alleen de bereikbaarheid, beschikking en openingsuren ten goede komen, een verhuis van de bibliotheek naar het centrum van de gemeente zal ook de leefbaarheid van pepingen centrum en de lokale handgreep risicoloos ten goede zou komen. Mocht de huidige bibliotheek in bellingen vandaag in perfecte staat zijn, volstaan aan de voornaamst duurzaamheidseisen en klaar zijn voor de toekomstige noden dan had een verhuis naar pepingen centrum mogelijk in bede kunnen poneren worden. Maar dit is verre van het geval en wat risicoloos financieel niet verantwoorden is, is het plan van lvb om een begroting van 315. 000 euro te doorbrengen aan een bibliotheek die met dit begroting de tand des tijds niet zal vergaan, niet zal zorgen voor een optimale dienstverlening, laat staan goed bereikbaar is. Ook wordt het zaaltje ongeacht de bibliotheek, dat nu door verenigingen wordt gebruikt, mee in het project getrokken worden om de engageren vrije tijd te huisvesten. ” leefomgeving en weer “voor het overige zien we in dit meerjarenplan voornamelijk veel beloftes maar weinig acties. Cd & amp ; v is blij dat het project houtzagerij voor het deel sociale woningbouw terughouden blijft. Maar voornamelijk wat betreft leefomgeving en weer blijven we op onze honger zitten. Dat het bestuur dit niet als prioritaire beleidsdoelstelling ziet, zegt op zich al veel. Behalve het project ‘subsidieretentie’ dat duurzame woningrenovatie bij kansengroepen stimuleeert en dat we graag mee goedkeurden, zijn de acties vrij beperkt en onvoldoende om de doelstellingen onderschreven in de burgemeestersconvenant te bereiken. Daarom vraagt cd & amp ; v het bestuur dit thema toch minstens prioritair mee te nuttigen in elke beslissing die ze nemen. ” verenigingen “door reserve toelage te voorspellen, wenst het bestuur het verenigingsleven bijkomend te ondersteunen. Men erkent hierbij dat het aantal verenigingen in onze gemeente stelselmatig toeneemt en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar simultaan laat men de de eigenaars van de niet-gemeentelijke zalen in de kou staan. Deze niet-gemeentelijke zalen zorgen er mee voor dat verenigingen kosteloos grootte hebben voor vergaderingen, repetities en dergelijke. De cd & amp ; v-fractie vroeg op de stadsbestuur van 24 september 2019 om de verbruikersvergoeding voor de eigenaars op te rondreizen overmits ze, door het oplopend gewoonte van de zalen en de steeds stijgende energiekosten, de kosten niet meer dekken. Dit werd toen door het lvb-bestuur niet als vraagstuk erkend en ook nu wordt er geen platform toegekend in het meerjarenplan. Cd & amp ; v vraagt het bestuur consistent te zijn in haar beleid. ” geen sporthal “het meerjarenplan doet ook het verkiezingsprogramma van lvb op een aantal vlakken geen eer aan. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van lvb was om concrete plannen te vervaardiging voor de sporthal en ze ook uit te voeren. “een sporthal in pepingen mag geen fata morgana worden”, stond te lezen. In de meerjarenplannen van gemeente en agb is er niettemin geen begroting voorspellen, noch voor de bouw in eigen voogdij, noch via de gemeente. De fata morgana sporthal is een feit”, aldus de cd & amp ; v-oppositie.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.